Vurderer å anke saken om Legelisten

skjermdump legelisten

Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen, ifølge Oslo Tingrett. Legeforeningen er uenig og vurderer å anke saken. Tannlegeforeningen støtter Legeforeningens syn.

Legeforeningen saksøkte Staten på bakgrunn av kjennelsen i Personvernnemnda, fordi foreningen mener at Legelistens praksis er ulovlig. Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen argumenterte for at legenes personvern bør veie tyngst.

Oslo tingrett avsa dom i saken 18. desember 2019. Overordnet mener retten at Legelisten.no er et så nyttig bidrag og verktøy for pasienter som leter etter ny lege, at allmennhetens interesser må veie tyngre enn helsepersonellets personvern.

Konsekvensen av dommen er at Personvernnemndas tidligere vedtak, som sier at Legelistens behandling av personopplysninger er lovlig selv uten en reservasjonsrett, er gyldig.

Legeforeningen er uenig, og vurderer å anke dommen
- Spørsmålet om hvilken systematisert internett-omtale enkeltpersoner skal måtte tåle, er viktig og prinsipielt. Vi er uenig i rettens vurdering av disse spørsmålene, sier Cecilie Hallan, advokat i Legeforeningen.

Tannlegeforeningen støtter Legeforeningens syn og president Camilla Hansen Steinum mener dette er en viktig prinsipiell sak for all helsepersonell, også tannleger.

- Legelistens praksis er uheldig og vi er helt enig med Legeforeningen i at legenes/helsepersonellets personvern bør veie tyngst i denne saken, sier president Steinum.

Les mer om saken på Legeforeningens nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tidligere saker om Legelisten:

Sist oppdatert: 2. januar 2020