Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Husk tilskuddsplikten til NPE

Bilde

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning. Den årlige meldefristen er 1. februar.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gitt følgende informasjon om melde- og tilskuddsplikten for 2020:

Automatisk oppføring hvis du er registrert
Oppføringen fornyes automatisk hvis du allerede er registrert. Har du ingen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke registrere på nytt.

Nye tilskuddssatser
Tilskuddene er beregnet ut fra ulike risikogrupper for ulikt type helsepersonell. Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Fra 2020 har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt nye tilskuddssatser.

- Endringene er gjort for å sikre at det er tilstrekkelig kapital i fondet for å dekke de framtidige utgiftene til pasientskadesakene fra privat helsetjeneste, forteller seniorrådgiver for tilskuddsordningen hos NPE, Inge Krokan.

På npe.no finner du oversikten over satsene for alle helsepersonellgruppene.

Har jeg tilskuddsplikt?
NPE har en tjeneste som heter «Sjekk om du har meldeplikt til NPE» Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Der kan du svare på noen enkle spørsmål og få en pekepinn på om du må melde og betale tilskudd til NPE. Tjenesten gjør at du selv kan finne ut av om du har melde- og tilskuddsplikt til NPE når det passer deg best.

- Melde- og tilskuddsplikten til NPE kan være komplisert, og vi får mange spørsmål fra helsepersonell som er i tvil om de har tilskuddsplikt eller ikke. Med denne nettbaserte tjenesten tilrettelegger vi for at du på en enkel måte kan finne svar på de vanligste spørsmålene, opplyser Krokan.

Egne forsikringer fritar ikke fra tilskuddsplikten
Plikten til å betale tilskudd til NPE er en lovpålagt plikt.

- Har du forsikring gjennom profesjonsforeningen, eller har egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar likevel ikke dette deg for plikten til å melde fra og betale tilskudd, understreker Krokan.

Konsekvensen av ikke å overholde melde- og tilskuddsplikten
NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd.

- I tillegg vil vi, i saker der pasienten får medhold, kreve regress fra den virksomheten som har feilbehandlet pasienten. Det betyr at vi kan kreve regress både for erstatningsbeløpet som NPE har utbetalt og for utgiftene til å saksbehandle kravet, avslutter Krokan.

Se NPEs informasjonsfilm om meldeplikten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 3. januar 2020