Valgresultat - NTFs representantskapsmøte 2019

valgurne

Oversikt over alle tillitsvalgtsverv som ble valgt av årets representantskap.

Representantskapet 2019 – følgende ble valgt til NTFs råd, komiteer og utvalg:

Verv

Etternavn

Fornavn

Tilknytning

HOVEDSTYRE

President

Steinum

Camilla H.

Østfold TF

Visepresident

Olsen-Bergem

Heming

Oslo TF

Styremedlem

Holmemo

Ellen

Bergen TF

Styremedlem

Fredriksen

Terje

Telemark TF

Styremedlem


Borgeraas

Ingvild N.

Vestfold TF

Styremedlem

Henriksen

Linn Katariina

Troms TF

Styremedlem

Holtan

Line C.

Vest-Agder TF

Styremedlem

Husebø

Ralf

SNU

Styremedlem

Alamdari

Farshad

SF

1.Varamedlem

Øvstetun

Kristoffer

Bergen TF

2.Varamedlem

Mork-Knutsen

Ellen Cathrine

Østfold TF

ORDFØRER OG
VARAORDFØRER

Ordfører

Roberg

Ranveig

Vestfold TF

Varaordfører


Amundsen

Gunnar

Haugaland TF

NTFs VALGKOMITÉ

Leder

Fauske

Torbjørn

Nordland TF

Medlem


Hagli

Atle

Rogaland TF

Medlem


Andersen

Arnt-Einar

Sør-Trøndelag TF

Medlem


Johansen

Mette H. K

Nordland TF

Medlem


Horgen

Marianne

Oslo TF

NTFs FAG- OG
ETTERUTDANNINGSUTVALG

Leder


Jonsson

Elisabet

Nordland TF

Nestleder


Aukland

Sverre

Aust-Agder TF

Medlem


Wu

Jie Yuan

Vestfold TF

Medlem


Lund

Arne-Olav

Bergen TF

Medlem


Kolltveit

Kristin M.

Buskerud TF

NTFs REDAKSJONSKOMITÉ

Leder


Dahl

Jon E.

Oslo TF

Nestleder


Jonsson

Malin

Bergen TF

Medlem


Godberg

Anders

Østfold TF

Medlem


Klock

Kristin S.

Bergen TF

Medlem


Rønneberg

Anne

Oslo TF

NTFs KONTROLLKOMITÉ

Leder


Alvær

Rolf Terje

Rogaland TF

Nestleder


Jørgensen

Benedicte H.

Oslo TF

Medlem


Angelus

Niklas K.O

Nord-Trøndelag TF

Medlem

Lunding

Sigrid B.

Nordland TF

Medlem

Vagle

Bernt Vidar

Rogaland TF

NTFs ETIKKRÅD

Leder

Klepp

Morten R.

Rogaland TF

Nestleder

Pedersen

Line

Nordland TF

Medlem


Hauge

Mariann S.

Vest-Agder TF

Medlem


Reinholtsen

Karen K.

Bergen TF

Medlem


Michaelis

Anja

Nordmøre og Romsdal TF

NTFs SENTRALE ANKENEMND

Medlem


Andersen

Anne Marte F.

Østfold TF

Medlem


Granmar

Magne

Telemark TF

Varamedlem

Heistein

Stig

Oslo TF

SYKEHJELPSORDNINGEN
FOR TANNLEGER

Leder

Løken

Aleidis

Oslo TF

Medlem

Tryggestad

Jon

Nordland TF

Medlem

Ross

Eva Marie

Oslo TF

Vara

Korstadhagen

Yun Therese

Oslo TF

Vara

Solheim

Anne Kristine

Sør-Trøndelag TF

Vara

Sundsvold

Elsa

Troms TF

REVISOR

PKF ReVisjon AS ble valgt som NTFs revisor for 2020 og 2021

Sist oppdatert: 13. desember 2019