Tilbydere av tannbehandling i utlandet må endre sin markedsføring

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

Etter klage fra Tannlegeforeningen har Forbrukertilsynet gitt tilbydere av tannbehandling i utlandet klar beskjed. Aktørene underkommuniserer de negative aspektene ved tannbehandling i utlandet og må endre markedsføringen av tilbudet. Forbrukertilsynets utspill er et viktig gjennomslag for Tannlegeforeningen.

- Vi er veldig fornøyd med at Forbrukertilsynet lytter til vår klage og er så tydelige i sitt brev til disse aktørene. Det er viktig for pasientene og deres sikkerhet at man er klar over risikoen med tannbehandling i utlandet før man gjennomfører behandlingen, sier president i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum.

Forbrukertilsynet skriver bl.a i sitt brev til aktørene at man må gjøre pasientene oppmerksom på smittefare, erstatningsregler og rydde opp i prissammenligninger. «Utelatelsen av slike vesentlige opplysninger vil etter vår vurdering være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet (...), og praksisen anses derfor som urimelig og forbudt skriver Forbrukertilsynet i sitt brev.

- Forbrukertilsynet viser at de tar dette og vårt arbeid med saken på alvor. Vi har vært tydelige på den underkommuniserte risikoen ved tannbehandling i utlandet, og da særlig risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier. Vi forutsetter at aktørene nå endrer sin praksis, avslutter Steinum.

Se link til sak hos TV2.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 3. desember 2019