Det odontologiske fakultet 60 år

Historisk bilde odontologisk fakultet

Foto: Haakon Størmer - UiOs foto-arkiv

14. november markerte Det odontologiske fakultet ved UiO sitt 60 års jubileum. Dagen ble markert med en fagdag med historiske tilbakeblikk og aktuelle forskningsforedrag, samt en sosial sammenkomst på kvelden.

Tannlegeutdanningen i Norge ble formelt organisert i 1909, da Tannlegehøyskolen ble opprettet. 50 år senere, i 1959, ble tannlegehøyskolen en del av Universitetet i Oslo som et selvstendig fakultet og fikk navnet Det odontologiske fakultet.

I år er det altså 60 år siden opprettelsen av Det odontologiske fakultet. Dette ble markert 14. november ved å invitere tidligere og nåværende studenter og ansatte til en jubileumsfeiring bestående av fagdag med en rekke spennende foredrag og en sosial sammenkomst på kvelden - en tradisjonsrik "kjellerfest".

Les mer om ODs historikk på www.odont.uio.no

I anledning jubileet overrakte NTF ved president Camilla Hansen Steinums en gave og holdt tale

Tale – odontologisk fakultet ved UIO 60 år.

Kjære dekan, kjære ansatte og tidligere ansatte, kjære studenter og tidligere studenter ved det odontologiske fakultet, universitetet i Oslo. Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen!

Som tidligere student på kull V97 er det stas å få være her i dag og feire fakultetet. Takk for en fin fagdag – det var veldig interessant å se hva dere holder på med.

Det er altså 60 år siden Norges Tannlegehøyskole ble innordnet under Universitetet i Oslo som eget selvstendig fakultet. Selve tannlegeyrket eksisterte lenge før den den formelle organiseringen av tannlegeutdanningen i Norge ble etablert i 1909, men det tok altså mange år før vi ble et eget fakultet.

Allerede i 1884 ble Den norske tannlegeforening stiftet, og med det fikk utdanningssaken en sterk pådriver. Krav til allmennutdanning og formalisert faglig utdanning ble snart en hovedsak for foreningen. Og selv den dag i dag setter vi stor pris på det nære og viktige samarbeidet mellom foreningen og de odontologiske lærestedene, og da spesielt det odontologiske fakultetet i Oslo, det eneste som nå står igjen som eget selvstendig fakultet.

Samarbeidet med andre profesjoner er likevel viktig og understreker at oral helse påvirker den fysiske og psykiske helsen, og motsatt. Vi har kommet et stykke på veien, men vi er ikke helt i mål. Det er derfor fortsatt svært viktig med en grunn- og spesialistutdanning av høy kvalitet – og et eget selvstendig fakultet som kan være en spydspiss innen odontologisk utdanning og forskning.

Samtidig må lærestedene evne å utvikle utdanningene i tråd med endringer i samfunnet og befolkningens behov, i en verden som endres stadig raskere. Utdanningene må tilpasse seg den digitale og tekniske utviklingen, og generell medisinsk kunnskap vil bli stadig viktigere. Tannlegene må se helheten og være en viktig del av helsetjenesten.

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har en svært viktig posisjon i det odontologiske miljøet. Fakultetet må fortsette å dyrke fram sine talenter og stimulere dem til å engasjere seg i både undervisning og forskning. Vi trenger et sterkt og aktivt fagmiljø på høyt nivå som kan markere seg og kreve sin plass, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi trenger – fortsatt – mange dyktige allmenntannleger og spesialister i tannhelsetjenesten rundt omkring i hele landet vårt. Det er oppdraget deres. Og det klarer dere – med glans. Og dermed er dere med på å sette preg på fremtidens odontologi.

På vegne av Den norske tannlegeforening ønsker jeg dere hjertelig til lykke med jubileet. Vi ser frem til å videreføre vårt gode samarbeid i de neste 60 årene.

Sist oppdatert: 30. november 2019