Ny medlemsfordel - TrinnVis

Bilde av ipad med TrinnVis

NTF har i samarbeid med TrinnVis utarbeidet et nettbasert styrings- og kvalitetssystem som er spesialtilpasset tannlegevirksomheter.

TrinnVis er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem spesielt utviklet for små og mellomstore helsevirksomheter. Systemet er opprinnelig utviklet av leger i samarbeid med designere og systemutviklere. I samarbeid med NTF har TrinnVis nå tilpasset kvalitetssystemet til tannlegevirksomheter.

30% rabatt

Som en del av samarbeidet får NTFs medlemmer 30% rabatt på sitt TrinnVis-abonnement, og prisen på abonnementet avhenger av hvor mange ansatte det er i praksisen. Og som en del av lanseringen av TrinnVis for tannleger, vil de som registrerer praksisen i TrinnVis innen utgangen av november få gratis etablering og sparer med det 2.000 kroner.

Bakgrunnen for samarbeidet

Arbeidet ble satt i gang etter ønsker fra medlemmene og hovedstyret. Tilbakemeldingene fra medlemmene har vært at arbeidet med oppgaver som GDPR, HMS, strålevern, dokumentasjon og avvikshåndtering har vært veldig omfattende og at administrasjonsoppgaver tar tiden vekk fra pasientbehandling.

Målet var derfor å utvikle et system som gir en god oversikt og dokumentasjon på lovpålagte oppgaver, slik at det blir enklere å organisere praksisen og drive den i samsvar med lover og forskrifter, og det ferdige produktet er et resultat av et tett samarbeid mellom TrinnVis og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra tannlegestanden og NTFs sekretariat.

Nyheten om den nye medlemsfordelen ble lansert under årets landsmøte, og TrinnVis hadde også stand hvor deltakerne kunne komme innom for å stille spørsmål og få mer informasjon.

Mer informasjon?

Se www.trinnvis.no/trinnvis-for-tannleger Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. eller ta kontakt med Ole-Vidar Andersland på telefon 485 95 383 eller e-post ole-vidar@trinnvis.no

Mer informasjon finner du også i Tidende 11/2019 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 30. november 2019