Arbeidsgruppe støtter ikke Høies tannreguleringskutt

Bilde

Caption (Endret i innstillinger og ikke glem alt tekst)

Utvalget som har vurdert kjeveortopedi gruppe C mener Høies kuttforslag går for langt. Dette fremgår av en ny rapport fra Helsedirektoratet.

- Fagmiljøets anbefalinger skiller seg vesentlig fra kuttforslaget i statsbudsjettet. For pasientenes skyld ber vi stortingspartiene merke seg dette når de stemmer over statsbudsjettet, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Rapporten som er utarbeidet av Helsedirektoratet med medvirkning fra fagmiljøene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, inneholder forslag til en ny prioritering av tilstandene som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedisk behandling. Forslaget innebærer en endring i rekkefølgen på tilstandene som inngår i gruppe C, og visse tilleggskrav til de eksisterende vilkårene for stønad. Forslaget berører de minst alvorlig og lavest prioriterte bittavvikene i dagens stønadsordning.

Oppsummert anbefaler arbeidsgruppen følgende:

• Ingen av gruppene i gruppe 8C i regelverket fjernes.
• Det innføres stengere kriterier innad i de enkelte gruppene, men pasienter med behov skal fortsatt få behandling.
• I tillegg åpnes det for mer individuell vurdering av behov, noe som er positivt.
• Dette medfører at mange færre barn enn foreslått vil miste stønad til behandling, og det er viktig siden dette er funksjonelle bittavvik (og ikke i nærheten av kosmetikk).
• Fagmiljøene mener at anslagene over hvor mange som ikke vil få behandling er for høye hvis de følger fagmiljøenes anbefaling. Innsparingene vil derfor ikke kunne bli så store som skissert.

Rapporten kan leses her. Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 30. november 2019