Fastlåst situasjon om tilbakebetaling i Buypass-sakene

logo helfo

NTF møter manglende forståelse fra myndighetene om tilbakebetalingskrav fra Helfo der problemet kun er bruk av feil buypasskort.

Bakgrunnen for sakene er at enkelte klinikker har sendt inn samleregninger for flere behandlere på en tannleges buypasskort. I alle sakene er refusjonskravene for øvrig rettmessige. Det er ingen uenighet om at pasientene har krav på stønad. Pasienten har fått den stønad den har krav på og staten har ikke blitt påført større utgifter enn den skal. Likevel krever Helfo tilbake store beløp fra innehaveren av det Buypasskort som er benyttet ved innsendingen av kravet, med store konsekvenser for den enkelte tannlege.

NTF støtter ikke forvaltningens tolkning av lovverket og mener at forvaltningen mangler hjemmelsgrunnlag for tilbakekreving. Dette er etter NTFs forståelse ikke feilutbetalinger, men feilinnsendinger, da pasienten har ett rettmessig krav på stønad.

NTF vil presisere at vi stiller oss bak at Buypass er en personlig ID og kun skal brukes av innehaveren for å oppfylle myndighetskravene. Vi mener imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig kommunisert av Helfo til våre medlemmer, og har inntil nylig verken vært innarbeidet i avtaleverk, rundskriv eller øvrig informasjon. Vi reagerer derfor på måten sakene er håndtert fra Helfos side. Tilbakebetalingskravene kom uten forvarsel og uten mulighet til å rette opp og justere praksis, slik at kravene kunne bli levert på rett måte fremover i tid - det vil si at hver enkelt behandler selv sender inn sine refusjonskrav med sitt buypasskort.

NTF har bistått medlemmer i enkeltsaker med klage til Helfo og etterfølgende anke til Helseklage uten å nå frem med vårt syn. Samtidig har vi, i tillegg til dialogen med Helfo og Helsedirektoratet, diskutert problemstillingen med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har også henvendt oss til Sivilombudsmannen for å få en vurdering derfra, og vi vil vurdere å prøve disse sakene for retten om nødvendig.

Vi opplever dessverre ingen forståelse fra myndighetene. Vi er derfor svært bekymret for situasjonen og vurderer fortløpende videre tiltak. Vi vil også diskutere saken med politikerne på våre møter og gjør det vi kan for å oppnå en løsning for de berørte tannlegene.

Sist oppdatert: 23. oktober 2019