Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Ny rapport om helserisikoen ved snus

porsjonssnus

En nylig utgitt rapport fra Folkehelseinstituttet styrker konklusjonene om at snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne.

Rapporten er basert på en systematisk gjennomgang av forskning på mennesker som bruker snus sammenliknet med dem som ikke bruker snus.

Klikk her for å laste ned «Helserisiko ved snusbruk» Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Rapporten konkluderer med følgende risiko for helseutfall:

Kreft:

  • Det er sannsynlig at bruk av snus øker risikoen for kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen, og det er mulig at snus øker risikoen for kreft i magesekken og endetarmen.
  • Det er mulig at bruk av snus øker dødeligheten etter en kreftdiagnose (alle typer kreft samlet).

Diabetes og metabolsk syndrom:

  • Det er sannsynlig at høyt forbruk av snus øker risikoen for diabetes type 2 og metabolsk syndrom.

Hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk:

  • Det er sannsynlig at risikoen for å dø i ukene etter gjennomgått hjerteinfarkt og hjerneslag er økt, og det er mulig at det er en økt risiko for å dø også på lengre sikt etter hjerneslag.
  • Det er sannsynlig at bruk av snus øker risikoen for høyt blodtrykk.
  • Det er mulig at risikoen for å dø etter hjerteinfarkt halveres dersom man slutter å bruke snus etter hjerteinfarktet, sammenliknet med om man fortsetter å bruke snus.

Svangerskap:

  • Dersom kvinner bruker snus i svangerskapet, er det sannsynlig at det er økt risiko for tidlig fødsel (prematur fødsel).

Snusbruk i Norge

Snusbruken i Norge har økt de siste tiårene, særlig blant unge voksne, og spesielt blant unge kvinner. Flertallet av personer som bruker snus er tidligere røykere, men det har de siste 15 årene vært en økning i andelen snusbrukere uten forutgående røykeerfaring.

I perioden 2016−2018 hadde 33 prosent av menn og 40 prosent av kvinner ikke røykt før de begynte med snus. Dette er en økning fra perioden 2004−2006, da 23 prosent av menn og 12 prosent av kvinner som hadde brukt snus, aldri hadde røykt.

For mer informasjon se www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. oktober 2019