Forhandlingene om særalderspensjon er i gang

sparegris

Torsdag denne uken startet partene i norsk arbeidsliv forhandlingene med staten om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser i offentlig sektor.

Mange yrkesgrupper i offentlig sektor har arbeid som av ulike grunner er så fysisk eller psykisk belastende eller innebærer så stor risiko på grunn av svekkede fysiske og psykiske egenskaper, at de må slutte i yrket før den alminnelige aldergrensen i norsk arbeidsliv. For Tannlegeforeningen gjelder dette tannlegene i DOT.

Da partene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018, var det enighet om at forhandlinger om særaldergrenser skulle gjøres på et senere tidspunkt. Avtalen av 3. mars gikk blant annet ut på at de som må forlate arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper. Nå er forhandlingene med staten startet, med mål om å komme i havn innen utgangen av måneden.

I første omgang skal partene bli enige om hvordan en ny ordning skal se ut, deretter må skal det avgjøres hvem som skal omfattes av disse ordningene. Det vil komme i en neste fase, hvilke grupper og hva de ulike særaldergrensene skal være i fremtiden er høyst usikkert.

Tannlegeforeningen har anført at det er viktig at de som har plikt til å fratre før den ordinære aldersgrense skal være sikret et anstendig pensjonsnivå og ikke tape på overgangen til et nytt system.

Les mer om pensjon under Jus og arbeidsliv

Sist oppdatert: 23. oktober 2019