Tannlegeforeningen reagerer sterkt på tannhelsekuttene i statsbudsjettet

Screenshot dagsnytt 18

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her kuttes nesten 90 millioner kroner, hvorav drøyt 50 millioner til kjeveortopedi mens et utredningsarbeid om nettopp dette pågår. Dessuten underreguleres og kuttes takstene nok en gang, slik at pasientene må betale mer i egenandel. Dette er helt uholdbart, fastslår presidenten.

Regjeringen kutter totalt 89,5 millioner kroner til tannbehandling hvorav 50,5 millioner kroner av disse er kutt i kjeveortopedi gruppe 8c hvor støtten for behandling i undergruppe 8c1-8c5 og deler av gruppe 8c6 foreslås fjernet.

Tannlegeforeningens president Camilla Steinum reagerer sterkt

- Kuttene kommer midt i et arbeid departementet har satt i gang, hvor fagmiljøet og Helsedirektoratet ser på nettopp disse gruppene og hvordan vi best skal prioritere midlene. Vi spør oss hva som var poenget med dette arbeidet nå som det viser seg at det var konkludert på forhånd, sier Steinum.

Kuttene betyr at det på sikt vil være 10 000 færre barn som får støtte til tannregulering. Steinum mener kuttene er usosiale og lite treffsikre.

- Det regjeringen gjør her er å kutte nærmest ukritisk i ordningen på tvers av fagmiljøets innspill. Vi var forberedt på endringer, men etter at arbeidet vårt var ferdig og basert på innspill fra fagmiljøet, sier Steinum.

I tillegg til kuttene for kjeveortopedisk behandling kutter regjeringen 39 millioner kr i enkelttakster og ved å ikke justere takstene etter pris og kostnadsvekst. 17 av disse millionene brukes til å styrke TOO-tilbudet i fylkeskommunene og HELFOS arbeid med kontroll.

- Dette begynner å bli et mønster. Regjeringen lover å styrke tannhelsen, men i praksis svekker de den for hvert eneste statsbudsjett som legges frem. Det står ikke i stil med løftene i regjeringsplattformen om å styrke ordningene for sårbare grupper, avslutter Steinum


Red: 10.10.2019:
Reaksjonene fra NTF har ført til en rekke medieoppslag. Her er noen av oppslagene:

Følg med på NTFs Facebookside for oppdatert informasjon Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 7. oktober 2020