Ny informasjonskampanje fra Helfo

Illustrasjon Helfo informasjonskampanje

Helfo lanserer en informasjonskampanje som tar sikte på å gjøre det lettere for helseaktører å sette frem riktige refusjonskrav for undersøkelser og behandling.

Helfo skriver på sine nettsider:

"Vet du at det ble utbetalt 351 millioner kroner for takst 501 i 2018, og at dette er den taksten det samlet utbetales mest for? Taksten utgjør 22 prosent av utbetalingene til tannlege og tannpleier. Når du som tannlege eller tannpleier bruker denne taksten riktig, bidrar du til at samfunnets midler forvaltes best mulig.

Helseaktører som ikke er trygge på reglene om trygderefusjon, kan komme til å kreve feilaktig høye refusjoner, men også unnlate å kreve takster for gitt behandling. Dette kan få negative konsekvenser for både helseaktørene og pasientene.

I tiden som kommer skal vi forsøke å øke dine og dine kollegers bevissthet om takstbruk ved hjelp av informasjon. Vi kommer til å rette informasjonstiltak til leger, fysioterapeuter og tannleger"

Begrepsforklaring og en oversikt over ofte brukte takster for tannlege finner du på www.helfo.no. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. oktober 2019