Kurs ved Villa Sana, Modum Bad - høsten 2019

forside brosjyre villa sana

NTF/Sykehjelpsordningen for tannleger har avtale med Villa Sana, Modum bad, bestående av kurs og rådgivning for medlemmer som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv eller samliv. Reise, opphold og kurs dekkes av Sykehjelpsordningen. Første kurs er parkurs i uke 37.

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet.

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og kurs (individual- og parkurs). Kursene inneholder undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale.

Parkurs
Kurs for opptil seks par, hvorav minst en er tannlege (parkurs)
fra mandag til torsdag. Kursene vil handle om samliv, forventninger, vennskap og god kommunikasjon. Målet er at parene skal kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære grep som kan forebygge, forbedre kommunikajsonen og løse problemer.

Kurs høsten 2019: Uke 37, parkurs (9.-12. september)
Kurs høsten 2020:
Uke 37, parkurs (7.-10. september)

Individualkurs
Et kurstilbud for ni tannleger fra mandag til onsdag. Kursukene inneholder undervisning, gruppesamtale og tilbud om enkeltsamtale, dette kombinert med et godt opplevelsesorientert og rekreativt tilbud.

Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen mellom arbeid, samliv og familie, tannlegerollen, samt konkrete utbrenningsforebyggende tiltak.
Kurs 2020: Uke 12, individualkurs (16.-18. mars)

Rådgivning
Et tilbud hvor tannleger kan søke råd og veiledning. Samtalen foregår over en dag og ved behov finnes mulighet for overnatting. Vi har også tilbud om parrådgivning der tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

Rådgivningsdager kan bestilles fortløpende (ledig fra medio august)

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag.

Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post: villasana@modum-bad.no

Søknadsskjema kurs
Last ned søknadsskjema ukeskurs for tannleger Lenke til et annet nettsted.

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Villa Sana inngikk avtale med Den norske tannlegeforening i 2008. Denne ble utvidet i 2017.
Les mer om avtalen med Villa Sana på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 28. oktober 2019