Ikke reservasjonsrett på legelisten.no

skjermdump legelisten

På nettstedet legelisten.no kan pasienter legge inn anonyme vurderinger av leger og tannleger. I 2017 påla Datatilsynet nettstedet å la helsepersonell kunne reservere seg mot slike vurderinger, men vedtaket ble anket til Personvernnemnda. Legelisten.no vant frem med sin klage, og resultatet er at man ikke kan reservere seg fra å bli vurdert på legelisten.no.

Etter at legelisten.no ble lansert i 2012 mottok Datatilsynet mange henvendelser fra helsepersonell om at hensynet til deres personvern ikke ble ivaretatt godt nok når pasienter kan legge igjen anonyme vurderinger uten at man selv kan ta til motmæle. Etter å ha vurdert saken i 2017 kom Datatilsynet frem til at helsepersonell må gis reservasjonsrett, slik at en kunne reservere seg mot å bli vurdert på nettstedet. Legelisten.no klaget på Datatilsynets vedtak, og saken måtte derfor behandles av Personvernnemnda.

Personvernnemnda har nå konkludert med at helsepersonell ikke kan reservere seg fra å bli vurdert på legelisten.no. Ut over det slår nemnda fast at nettstedet må følge personopplysningsloven. Vedtaket kommer som følge av at Personvernnemndas flertall vurderer det slik at den berettigede interessen til legelisten.no i å formidle brukernes subjektive ytringer veier tyngre enn hensynet til helsepersonellets personvern. Det forutsettes at slike ratingsider må ha retningslinjer og moderering.

NTF finner Personvernnemndas vedtak beklagelig, og vurderer andre tiltak for å få på plass en generell reservasjonsadgang for tannleger. Legelisten opplyser om at de vil praktisere en reservasjonsordning der helsepersonell kan få reservere seg dersom tungtveiende grunner krever det, etter en konkret interesseavveining.

Inntil videre er det viktig å minne om at de fleste brukere av slike nettsteder antakelig er kjent med at vurderingene er basert på subjektive oppfatninger, og at én dårlig anmeldelse ikke får så stor betydning. Vi oppfordrer til å fortsette å melde fra til legelisten.no om spesielt krenkende eller feilaktige påstander fremsatt i vurderinger.

Sist oppdatert: 2. januar 2020