Forum for etterutdanning 2022

Invitasjon er sendt lokalforeningenes ledere og kurskontakter, samt lederne for spesialistforeningene

Tidspunkt: Onsdag 30. mars og torsdag 31. mars

Påmeldingsfrist: innen 8. mars

Kontaktinformasjon:
Ann Kristin Engh Solem
E-post: akes@tannlegeforeningen.no

NB!

Kurset er kun for inviterte medlemmer

Sist oppdatert: 28. februar 2022