NTFs tariffkonferanse 2022

NTFs sentrale forhandlingsutvalg har gleden av å invitere til NTFs tariffkonferanse 29. og 30. mars 2022 til Legenes hus (NTFs nye lokaler)

UTV-lederne og andre tilskrevne bes videreformidle denne invitasjonen til aktuelle deltakere.

Fylkeskommunene, Oslo kommune, Forsvaret, UiO, UiB, UiT, Helfo, Helsedirektoratet, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo universitetssykehus, De regionale kompetansesentrene, Studentsamskipnaden i Oslo og Niom, kan delta med inntil 2 tillitsvalgte.

NTFs tariffkonferanse skal:

  1. evaluere fjorårets lokale lønnsoppgjør
  2. drøfte strategier for årets tariffoppgjør
  3. drøfte NTFs krav til tariffoppgjørene
  4. orientere om sentrale og lokale lønnsoppgjør
  5. bidra med opplæring av tillitsvalgte innen lønns- og arbeidsvilkår

Start: Tirsdag 29. mars kl. 11.00

Slutt: Onsdag 30. mars kl.14.00

Påmeldingsfrist: 1. mars 2022

Kontaktinformasjon:
May-Britt Gimre
E-post: may.britt.gimre@tannlegeforeningen.no
Mobil: 900 233 23

NB!

Tariffkonferansen er kun for inviterte medlemmer

Sist oppdatert: 26. januar 2022