19. sep

Munn- og halskreftdagen

Munn- og halskreftdagen arrangeres av Munn- og halskreftforeningen, og er en møteplass for spesialister, onkologer, sykepleiere, tannleger og andre som jobber med munn- og halskreft. Tannhelse har fått en sentral plass i årets program.

Dato: 19. september kl. 09.00-13.00 (Minglemat fra kl. 13.00).
Sted: Gimle kino / Digitalt

Dagen ledes av politisk journalist Aslak Bonde

Arrangementet er gratis, og det er åpent for både fysisk og digital deltakelse

Klikk her for å melde deg på Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Program:

Del 1 – Studier/ forskning

  • HPV – erfaringer fra USA (live overføring) – TBA
  • HPV og Norge – TBA
  • Kliniske studier/ eksperimentell behandling v/ Åse Bratland (OUS)
  • Biomarkører i munnhulekreft v/ Kjersti Sellæg (UiT)
  • Protonterapi – hvor viktig blir dette for munn- og halskreftpasienter, hva viser forskningen? v/ Jon Espen Dale (Haukeland universitetssjukehus)

Del 2 – Seneffekter og livskvalitet

  • Seneffekter, tannhelse, økonomi og livskvalitet v/ Elin Hadler-Olsen (UiT)
  • Psykologiske utfordringer etter strålebehandling v/ Silje Endresen Reme (UiO)
  • Pasientstemmen: tannhelse til livskvalitet, samtale med 2 kreftoverlevere

Del 3 – Tannhelse og hode- og halskreftpasienter

  • Hva er det med tannhelserefusjonsordningen som gjør at det slår så skjevt ut hos pasientene? samtale med Bente Herlofson (UiO/OUS) og Elin Hadler-Olsen (UiT)
  • Politisk debatt – Får pasientgruppen den beste ivaretagelsen i møte med tannhelsetjenesten etter endt behandling?

For mer informasjon se www.munnoghalskreftdagen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 12. august 2022