Konferanse om medisinsk overaktivitet

Konferansen handler om medisinsk overaktivitet – i betydningen overutredning, overdiagnostikk og overbehandling. Konferansen arrangeres av Kloke valg kampanjen.

Tid: 11. november kl. 0900 - 1600

Sted: Oslo kongrenssenter / Folkets hus (Youngs gate 11)

Deler av konferansen vil kunne sees i opptak

Påmelding via legeforeningen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Påmeldingsfrist: 1. november 2021

Pris: gratis

Maks antall deltakere: 350

Torsdag 11. november


09.00

Åpning

09.15

I perspektiv medisinsk overaktivitet -

hva har vi lært under pandemien og hva bør vi ta med oss videre?
 • Tallenes tale etter pandemien: Tjenester med usikker helsegevinst – ett skritt frem og ett tilbake?
  Ved Eva Stensland, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
 • Tonsillektomier i koronaens tid.
  Ved Aleksander Grande Hansen, spesialist i øre-, nese-, halssykdommer
 • Skal alt "etterslep" tas igjen?
  Ved Kjetil Telle, Folkehelseinstituttet

10.15

Pause

10.30

Paneldebatt.

Paneldebatt - Eva Stensland, Aleksander Grande Hansen, Kjetil Telle, Hans Torvald Haugo & Ketil Størdal

11.30

Lansering av Gjør kloke valgs publikumskampanje "Mer er ikke alltid bedre"

ved Trond Viggo Torgersen og gjester

12.30

Lunsj

13.30

Deimplementering/utfasing av tjenester med usikker helsegevinst.

Hva skal til for å lykkes? Hva bremser? Hvordan komme i gang?

 • Billeddiagnostikk
  Ved Aslak Aslaksen, UiB/Haukeland sykehus, radiologisk avdeling
 • Antibiotikaresistens
  Ved Sigurd Høye, Antibiotikasenteret for primærmedisin

14.30

Pause

14.45

Drivere for medisinsk overaktivitet.

 • Kort om drivere for medisinsk overaktivitet
  Ved Bente Kristin Johansen, Legeforeningen

 • Forventningsmedisin og sikkerhetsmedisin – to sider av samme sak? Er pasienter "kravstore"? Eller er den generelle helseangsten i befolkningen blitt større? Er helsepersonell for opptatt av å oppfylle pasientens ønsker, eller handler det om frykt for å gjøre feil og for "straff"?
  Ved Lisbeth Homlong, Statens Helsetilsyn og Tove Hanche-Olsen, Norsk Pasientforening.
 • Helse til salgs?
  Er fritt behandlingsvalg, privat helseforsikring og markedsstyrte helsetjenester drivere for medisinsk overaktivitet? Hva med refusjonstakster, DRG-koder og innsatsstyrt finansiering?
  Ved Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF

 • Nasjonale retningslinjer og veiledere
  Hvordan kan vi unngå at de blir drivere for medisinsk overaktivitet?
  Ved Torunn Janbu, Helsedirektoratet

15.50

Oppsummering og "ta med hjem"

16.00

Møteslutt

Sist oppdatert: 18. oktober 2021