23. nov 24. nov

Geronett forskningskonferanse

Betydning av oral helse for generell helse – og omvendt!

Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen i Bergen

Tid: 23. - 24. november 2021

Pris: Gratis

Klikk her for å melde deg på Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Påmeldingsfrist 15. oktober

GERONETT er et tverrfaglig forskningsnettverk for eldrehelse med medlemmer fra tannhelsetjenesten,
helse- og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner og sykehus.

GERONETT arrangerer nå en konferanse med fokus på aldring og helse, hvor betydningen for oral helse for
generell helse fremheves – og omvendt!

Alle som har interesse for forskning relatert til eldrehelse og eldretannhelse inviteres til GERONETT – konferansen 2021. Flere anerkjente nasjonale og internasjonale forskere bidrar med sin kompetanse den 23. og 24. november. I tillegg vil vi åpne opp for presentasjon av pågående forskning fra deltakerne, både muntlig
presentasjon og posterpresentasjon.

Temaer for konferansen:

  • Oral helse hos eldre
  • Sammenhengen mellom generell helse og oral helse hos eldre
  • Samhandling mellom helsetjenester om den eldre pasienten
  • Innovasjon
Sist oppdatert: 28. september 2021