13. aug

Skal offentlig tannhelse flytte fra fylke til sykehus?

Debattmøte Arendalsuka 2024

Tid: Tirsdag 13. august kl 1300 - 1400
Sted: Andre etasje på Haralds pub, Arendal

Tannhelseutvalget skal utrede modeller for organisering av tannhelsetjenesten, og leverer sin utredning 1. oktober. I dag er den offentlige tannhelsetjenesten den eneste helsetjenesten som er organisert i fylkeskommunen. Plasseringen fører til manglende samhandling med resten av helsetjenesten, og er både en utfordring og begrensing.

NTF inviterer til debatt og diskusjon under årets Arendalsuke for å diskutere fordeler og ulemper ved de ulike løsningene.

Skal tannhelsetjenesten fortsatt være i fylkeskommunen, eller bør tjenesten flyttes til kommunene eller til de regionale helseforetakene? Kan tjenesten organiseres som foretak i fylkeskommunal regi, eller hva om all tannhelsetjeneste organiseres i egne regionale tannhelseforetak? Hva vil de ulike modellene ha å si for alle de ansatte tannlegene - og ikke minst for pasientene?

Følgende er invitert til debatten:

  • Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening
  • Representanter fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Høyre

Arrangementet vil også strømmes live via NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 18. juni 2024