15. aug

Fra skreddersøm til konfeksjon
- fra målrettet til universell tannhelse?

Debattmøte Arendalsuka 2024

Tid: Torsdag 15. august kl 1000 - 1100
Sted: Andre etasje på Haralds pub, Arendal

Tannhelseutvalget leverer sin rapport 1. oktober 2024 og har fått i oppdrag å vurdere hvordan tannhelsetjenester kan bli mer lik de øvrige helsetjenestene. Dette kan innebære å øke det offentlige ansvaret og flytte den økonomiske byrden fra den enkelte til staten.

Ulike finansieringsmodeller kan vurderes, for eksempel gjennom å øke folketrygdens stønadsordning, innføring av egenandelstak og innføre priskontroll på alle tannhelse-
tjenester. En kan også vurdere å utvide tilbudet som i dag gis til ulike pasientgrupper i fylkeskommunal regi.

Ulike politiske partier på venstresiden peker på en universell tannhelsetjeneste, mens høyresiden ønsker mer målrettede ordninger. Er dagens tannhelse egentlig godt nok
finansiert, eller bør det offentlige ta mer ansvar? Vil en økning nå de som trenger det mest, eller vil bare en universell ordning være dekkende nok?

Følgende er invitert til debatten:

  • Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening
  • Aktuelle politikere fra ulike partier

Arrangementet vil også strømmes live via NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 17. juni 2024