22. aug 23. aug

Forum for etterutdanning

Forum for etterutdanning (FFEU) arrangeres årlig som en arena for drøfting av forhold vedrørende NTFs kursvirksomhet lokalt og sentralt. NTF inviterer både kurskontakt og leder fra lokalforeningene samt leder fra hver spesialistforening, til å delta.

Tid: 22. august kl. 1200 - fredag 23. august kl. 1300

Sted: Quality Hotel Leangkollen, Asker

Det er lokalforeningsstyrene som har ansvaret for kurstilbudet lokalt selv om det mange steder er overlatt eller delegert til en kurskontakt eller en fag/kursnemd. Ved å invitere både kurskontakt og leder vil vi lettere nå frem med hovedbudskapet som årets FFEU skal ha; "En tannlegeforening - ett kurstilbud - en helhetlig
tilnærming".

Temaer som vil bli tatt opp i årets program er blant annet:

  • Nye regler for obligatorisk etterutdanning
  • Hva forventes av NTFs kurstilbud sentralt og lokalt?
  • Samarbeid med leverandører og utstillere

Invitasjonen er sendt ut til kurskontakter og ledere i lokalforeningene, samt lederne i spesialistforeningene. Detaljert program ettersendes påmeldte deltakere.

NTF dekker opphold og reiseutgifter for alle møtedeltagere.
Spørsmål om arrangementet kan sendes på e-post til carina.urke@tannlegeforeningen.no.

Sist oppdatert: 22. mai 2024