16. aug

Når tannpussen går i glemmeboka - Arendalsuka 2023

Hvem tar ansvar for eldres munnhelse?

Tid: Onsdag 16. august kl. 1000 - 1045
Sted: Madam Reiersen / Digitalt

Vi lever stadig lengre og beholder stadig flere av våre egne tenner inn i høy alder. Bo-Trygt-Hjemme-reformen har som mål at flest mulig kan bo lengst mulig i eget hjem, men pleieoppgavene som skal følges opp er mange, og tannpuss blir ofte oversett eller glemt. Dårlig munnhelse kan ha alvorlige konsekvenser for både
ernæring, psykisk helse, sykdomsutvikling og livskvalitet hos pleietrengende eldre.

Hvordan skal vi sikre eldres munnhelse når de har glemt hva tannbørsten er til?

  • Er hjelpeapparatet rustet til å ta vare på munnhelsen?
  • Er kompetansen om munnhelse i hjemmetjenesten god nok?
  • Faller for mye av ansvaret på de pårørende?
  • Hvordan kan tannhelsetjenesten bidra?

Den norske tannlegeforening tar debatten til Arendalsuka og inviterer relevante helseaktører og politikere. Velkommen til debatt!

Arrangementet vil strømmes live på www.facebook.com/dennorsketannlegeforening Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. mai 2023