05. jun

Hybridmøte om ansiktssmerter og foredrag ved prof. Arne May

Hodepineklinikken ved OUS inviterer til hybridmøte om ansiktssmerter med foredrag ved professor Arne May – om diagnostikk og oppdatering om behandling, samt diskusjon av kasuistikker. Etter foredraget blir det diskusjon av kasuistikker med mulighet for å legge fram egne kasuistikker.

Tid: Mandag 5. juni kl. 1730-1900

Sted: Blått auditorium på OUS Rikshospitalet og Zoom

Professor og nevrolog Arne May er leder av hodepineklinikken ved Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (UKE) i Hamburg og professor ved Universitetet i Hamburg. Han er også sjefsredaktør i Cephalalgia og gjesteprofessor ved NorHEAD, NTNU. Fra 2013 har han vært Board of trustees i International Headache Society https://ihs-headache.org/people/arne-may/.

Arne May har engasjert seg ekstra inn mot ansiktssmerter i en årrekke og er en av de store drivkreftene for å løfte dette feltet. Han er trukket inn i NorHEAD-samarbeidet for å styrke forskningen på ansiktssmerter og via dette møtet og senere oppfølgingsmøter jobbes det for å styrke det kliniske arbeidet på dette feltet.

Møtet foregår i blått auditorium på Rikshospitalet med mulighet for digital deltakelse.

Påmelding sendes på epost a.h.aamodt@medisin.uio.no innen 1.6.23. Meld samtidig i fra om kasuistikker du ønsker å diskutere og om du ønsker å delta digitalt eller fysisk.

Det legges også opp til sosialt treff i etterkant for å nyte den lyse sommerkvelden for de som har anledning.

Velkommen!

Sist oppdatert: 9. mai 2023