08. jun 09. jun

Seminar tillitsvalgte i statlige virksomheter

Sentralt forhandlingsutvalg og sekretariatet avholder seminar for tillitsvalgte og kontaktpersoner på det statlige tariffområde.

Tid: 8. – 9. juni,

Sted: Sommerro, Oslo

Seminaret avholdes i Oslo på hotel Sommerro torsdag 8. juni fra kl. 11.30 (oppstart med lunsj) – fredag 9. juni (frokost og hjemreise).

Sist oppdatert: 5. mai 2023