NTFs tariffkonferanse 2023

NTFs sentrale forhandlingsutvalg har gleden av å invitere til NTFs tariffkonferanse 9. og 10. mars 2023 på Quality Airport Hotel, Gardermoen

UTV-lederne og andre tilskrevne bes videreformidle denne invitasjonen til aktuelle deltakere

Fylkeskommunene, Oslo kommune, Forsvaret, UiO, UiB, UiT, Helfo, Helsedirektoratet, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo universitetssykehus, De regionale kompetansesentrene, Studentsamskipnaden i Oslo og Niom, kan delta med inntil 2 tillitsvalgte.

Tema på NTFs tariffkonferanse 2023;

  1. Kort rapport fra UTVene og deres respektive forhandlingssteder og lønnsarbeid
  2. Gjennomgang av resultater fra årets lønnsundersøkelse i DOT
  3. Årets lønnsoppgjør – ulike utfordringer
  4. Arbeide i grupper med spørsmål og problemstillinger i forhold til fremtidens tannhelsetjeneste

Start: Torsdag 9. mars kl. 11.00

Slutt: Fredag 10. mars kl. 14.00

Påmeldingsfrist 25. februar 2023

Program og diskusjonsnotat vil bli sendt til de som har meldt seg på.

Alle henvendelser vedrørende konferansen rettes til May-Britt Gimre på e-post may.britt.gimre@tannlegeforeningen.no eller på mobil 900 233 23.

Konferansen er lagt opp etter en forutsetning om at alle deltagerne overnatter og deltar på felles middag torsdag 9. mars.

NTF har bestilt enkeltrom til alle deltagerne på hotellet.

Hvis man ikke kan overnatte eller være med på middag må det gis beskjed om dette ved påmelding.

Praktiske opplysninger:

  • Deltakerne bes selv å bestille reisen tur/retur Oslo/Gardermoen. Det anmodes om at eventuelle flyreiser bestilles så tidlig som mulig.
  • Starttidspunktet for konferansen er tilpasset for avreise hjemmefra den 9. mars. Det anmodes om at deltakerne så lang det er praktisk mulig å reise denne dagen. Ved eventuelt behov for tilslutningsdøgn fra den 8. mars må du kontakte May-Britt Gimre

  • NTF dekker reiseutgifter etter reiseregning, som sendes sekretariatet senest 31. mars 2023

Vel møtt til NTFs tariffkonferanse 2023!

Med vennlig hilsen
John Frammer
Forhandlingssjef/advokat MNA

E-post john.frammer@tannlegeforeningen.no

NB!

Tariffkonferansen er kun for inviterte medlemmer

Sist oppdatert: 9. februar 2023