30. aug 31. aug

Møte Valgkomiteen

30. - 31. august 2023

Les mer om NTFs valgkomite

For mer informasjon om valg i NTF, frister og forslag til kandidater se "Representantskapsmøtet 2023"

Sist oppdatert: 8. februar 2023