Arbeidslivskurs UiB

Kurs for 5. års studenter UiB

Tannlegeforeningen inviterer deg som skal ut i det norske arbeidslivet!

Første del av kurset finner sted 15. desember kl 9-16 på Lateralen, og tar for seg jus i arbeidslivet.

Ut i arbeidslivet – er du godt nok forberedt?

På kurset lærer du mer om hva du bør vite som tannlege i hverdagen:

  • Rettslige rammer i ansettelsesforhold.
  • Samarbeid mellom næringsdrivende tannleger -assistenttannlegemodellen
  • Etablering av praksis. ENK eller AS? Hva er forskjellene og har det noen betydning?
  • Rettigheter ved sykdom og fødsel mv. Likheter og forskjeller på ansatte og næringsdrivende

Tone Galaasen og Dag Kielland Nilsen foreleser og begge jobber som advokater for NTF.

Kurset (inklusiv lunsj) er gratis, men da må du melde deg på!

Påmelding gjøres ved å trykke på lenken på denne siden.

Sist oppdatert: 5. desember 2022