01. jun 02. jun

Forum for tillitsvalgte 2023

Dato: 1. – 2. juni
Sted: Clarion The Hub, Oslo

Mer informasjon kommer...

Om forum for tillitsvalgte

Forum for tillitsvalgte er et politisk verksted hvor hovedstyret møter representanter fra NTFs ulike organer. Det treffes ikke vedtak på forum for tillitsvalgte. Til forumet inviteres to representanter fra hver lokalforening, hvorav leder er selvskreven, og slik at alle lokalforeninger deltar med en representant fra privat sektor og en fra offentlig sektor. Spesialistforeningene og NTF Student inviteres ved sine ledere. I tillegg inviteres lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer samt representantskapets ordfører.

Sist oppdatert: 1. desember 2022