Arbeidslivskurs UiO - dag 2

Kurs for 5. års studenter UiO

NTF inviterer til kurs for tannlegestudenter på avgangskullet:

Ut i arbeidslivet – er du godt nok forberedt?
Hva du bør vite som tannlege i hverdagen

Dag 2: Onsdag 22. februar 2023 kl. 09:00 – 16:00

  • Rettslige rammer i ansettelsesforhold.
  • Samarbeid mellom næringsdrivende tannleger -assistenttannlegemodellen
  • Etablering av praksis. ENK eller AS? Hva er forskjellene og har det noen betydning?
  • Rettigheter ved sykdom og fødsel mv. Likheter og forskjeller på ansatte og næringsdrivende

Tone Galaasen, advokat NTF
Dag Kielland Nilsen, advokat NTF

Kurset (inklusiv lunsj) er gratis

Kurset består av to deler/dager
Klikk her for informasjon og lenke til påmelding dag 1

Sist oppdatert: 17. oktober 2022