24. nov 25. nov

Pasientsikkerhetskonferansen

Helsepersonell og andre er velkommen til Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen 24. og 25. november.

Målet med pasientsikkerhetskonferansen er å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Blant temaene er forbedringsverksted, pasientforløp og simulering. En stor del av konferansen handler om å utveksle erfaringer og ideer.

Se www.pasientsikkerhetskonferansen.no for program og lenke til påmelding Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hvem er dette interessant for?:

  • Ledere og rådgivere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • Sykepleiere
  • Leger
  • Brukerorganisasjoner og brukerutvalg
  • Interesseorganisasjoner
  • Fagforeninger
  • Helseforvaltning
  • Studenter
Sist oppdatert: 22. august 2022