Forum for tillitsvalgte

NTF ønsker velkommen til Forum for tillitsvalgte

NTFs forum for tillitsvalgte avholdes torsdag 9. og fredag 10. juni 2022 med ankomst fra kl 16.00 og programstart kl 17.00 torsdag og med avslutning fredag kl 16.00. Arrangementet vil finne sted på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika.

Deltakere

Til forumet inviteres to representanter fra hver lokalforening, hvorav leder er selvskreven, og slik at alle lokalforeninger deltar med en representant fra privat sektor og en fra offentlig sektor. Spesialistforeningene og NTF Student inviteres ved sine ledere. I tillegg inviteres lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer samt representantskapets ordfører. Arrangementet legges ut for deltakerregistrering på NTFs nettsted primo mai, og det vil da bli sendt en påminnelse med informasjon om påmeldingen.

Program

Forum for tillitsvalgte er et politisk verksted hvor hovedstyret møter representanter fra NTFs ulike organer. Det treffes ikke vedtak på forum for tillitsvalgte. Saker som ønskes tatt opp i møtet, bes sendt på e-post til undertegnede så tidlig som mulig. Dagsorden og informasjon om saker som skal diskuteres i møtet, sendes til de påmeldte deltakerne senest 2 uker før møtet.

NB

Forumet er kun for inviterte fra NTFs faste utvalg, råd, komiteer lokal- og spesialistforeninger, samt NTF Student.

Sist oppdatert: 9. mai 2022