05. mai 06. mai

Kurs for nye styremedlemmer i NTFs lokalforeninger

Tid: torsdag 5. mai kl. 1700 - fredag 6. mai kl 1530

NB: Kurset er kun for inviterte tillitsvalgte

NTFs sekretariat tilbyr opplæring av tillitsvalgte i NTFs lokalforeninger, det vil si til styremedlemmene i lokalforeningene. Kurset blir holdt årlig og er rettet mot nyvalgte styremedlemmer, evt styremedlemmer som fortsetter i sine verv og som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere eller som ønsker opplæring i NTFs arbeid.

Sted: NTFs sekretariat, Haakon VIIs gate 6, 0161 Oslo

Tidspunkt: Fra tirsdag 25. februar klokken 17.00 (med påfølgende middag) til onsdag 26. februar klokken 16.00

Følgende punkter står på programmet

  • Om NTF som organisasjon, og hvilken rolle spiller lokalforeningene?
  • Hvordan jobber NTF politisk, og hvordan kan lokalforeningene bidra?
  • Lokalforeningens ansvarsområder og oppgavefordeling (innad i styret og mellom lokalforening/NTF sentralt) – inkludert juridiske og økonomiske plikter & oppgaver
  • Saksbehandling i lokalforeningene - hvilke typer henvendelser kan man forvente og hvordan skal disse håndteres?
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Synliggjøring av lokalforeningenes arbeid og bruk av NTFs kommunikasjonskanaler
  • Gruppearbeid & erfaringsutveksling

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Tonje Camacho på e-post tonje.camacho@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 25. april 2022