NTFs ledermøte

NTFs ledermøte 2022 holdes 24. – 25. november på Holmenkollen Park Hotel

Om ledermøtet:

Ledermøtet er et forum for kommunikasjon mellom lederne av de lokale og sentrale foreningsleddene, som vanligvis arrangeres de år det ikke er representantskapsmøte. Ledermøtet kan treffe vedtak som er veiledende for hovedstyret i dets arbeid.

Følgende inviteres til å delta på NTFs ledermøte:

  • NTFs hovedstyre
  • Ledere for NTFs lokal- og spesialistforeninger
  • Leder for NTF Student
  • Leder for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
  • Leder for NTFs etikkråd
  • Leder for NTFs kontrollkomité
  • Leder for NTFs valgkomité
  • Leder for NTFs redaksjonskomité
  • Representantskapets ordfører
  • Ansatte i sekretariatet etter avtale med generalsekretæren

Informasjonsboks

Arrangementet er kun for inviterte deltakere

Sist oppdatert: 13. oktober 2022