Søk

Hvorfor velge en MNTF- tannlege?

Ca 92 % av de praktiserende tannlegene i Norge er medlem av Den norske tannlegeforening (MNTF). Ved valg av tannlege er trygghet viktig. Det er derfor en stor fordel å kunne få informasjon og kommunisere på et språk du forstår, og å velge en tannlege som kan følge deg opp over tid, noe som gjør det lettere for tannlegen å se sykdomsutvikling og vurdere hvilke tiltak og behandling som er riktig. I tillegg til regler og lover som gjelder for alle tannleger som praktiserer i Norge har NTF pålagt våre medlemmer en del ekstra plikter som gir deg som pasient gode grunner til å  velge en tannlege som er MNTF.

NTFs ETISKE REGLER

Alle medlemmer av NTF er forpliktet til å følge foreningens etiske regler. Reglene fastlegges av tannlegene selv, og danner grunnlaget for utøvelsen av tannlegeyrket. Det er hensynet til pasienten som er det overordnede i regelverket. Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og skal bidra til å opprettholde tillitten pasientene har til tannlegen sin.

Reglene stiller krav om at tannlegen i utøvelsen av yrket ikke skal gi grunnlag for kritikk, være faglig oppdatert og utføre arbeidet forsvarlig og til pasientens beste. Reglene inkluderer retningslinjer når det gjelder taushetsplikt og diskresjon overfor pasienter og kollegaer, utover det som er dekket av lover og regler. De legger også føringer overfor markedsføring, bruk av titler, fritt tannlegevalg, plikt til å gi råd, veiledning og øyeblikkelig hjelp, samt kollegialitet og samarbeid tannleger i mellom. Ved brudd på de etiske reglene kan medlemmene motta refs og kritikk, bøter og i verste fall bli ekskludert fra foreningen. Les mer om NTFs etiske regler her.


KLAGEORDNINGEN - NTFs KLAGENEMNDER

I de fleste tilfeller kommer tannlege og pasient til enighet, både om den faglige utførelsen av tannbehandlingen og prisen på behandlingen, uten bistand utenfra. Men noen ganger kan det oppstå problemer som ikke lar seg løse eller pasienten ønsker å få en faglig vurdering fra andre.
NTF har klagenemnder i alle våre 21 lokalforeninger som fungerer som ’konfliktløsningsorgan’. Klagenemndene har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen. Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis, og tilbys alle pasienter hos tannleger som er medlemmer av NTF. Avgjørelsen er bindende for tannlegen, men ikke for pasienten som eventuelt kan ta saken videre i rettssytemet. For mer informasjon se www.tannlegeforeningen.no under Profesjon og fag / Klageordning


OBLIGATORISK ETTERUTDANNING

En av NTFs viktigste oppgaver er å sikre at våre medlemmer holder en høy faglig standard. Tannlegefaget er i konstant endring, og hvert år skjer det en utvikling innen vitenskapelige studier, myndighetskrav, trygderettigheter, materialer og teknikker. Vi setter tydelige krav til faglig oppdatering hos våre medlemmer. Tittelen MNTF forplikter at man følger reglene for obligatorisk etterutdanning og alle medlemmer skal ha 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år. NTF tilbyr kurs i ulike formater og innen en rekke ulike temaer. Vi har større konferanser med mange kortere foredrag, symposium, heldagskurs, praktiske arbeidskurs, og nettbaserte kurs i myndighetskrav som personvern, strålevern og smittevern. Velger du en MNTF tannlege kan du være trygg på at han eller hun er faglig oppdatert.  Les mer om kurs og utdanning her.

Publisert: