Søk

Sunnmøre tannlegeforening

Velkommen til Sunnmøre tannlegeforenings nettsider!

Kontaktpersoner Sunnmøre tannlegeforening

Kontakt oss på sunnmore@tannlegeforeningen.no

Sunnmøre tannlegeforening vart skipa i 1922, då som Sunnmøre og Romsdal
tannlegeforening. Nokre år seinare vart aktiviteten avgrensa til
Sunnmøre. Vedtektene skildrar foreininga sine føremål slik:

Arbeide i samsvar med NTF sine vedtekter:
a) Fremje medlemmene sine faglege, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser.
b) Fremje kollegialt samhald
c) Støtte arbeidet for ei betre tannhelse.

Bli med i gruppa Sunnmøre tannlegeforening på Facebook eller

følg sida for Loenmøte for tannlegar på Facebook