Søk

Sogn og Fjordane tannlegeforening

Kontaktpersoner Sogn og Fjordane tannlegeforening

Sogn og Fjordane tannlegeforening har eigen nettstad på adressa www.sfjtf.org

Kontakt oss på sf@tannlegeforeningen.no

Sogn og Fjordane tannlegeforening skal representere NTF i fylket og arbeide for føremåla til NTF. Lokalforeininga har ca. 40 offentleg tilsette og 50 privatpraktiserande medlemer.

Sogn og Fjordane tannlegeforening vart stifta 14. oktober 1974.