Søk

Romerike tannlegeforening

Velkommen til Romerike tannlegeforenings nettsider!

Kontaktpersoner Romerike tannlegeforening

Kontakt oss på romerike@tannlegeforeningen.no

Romerike tannlegeforening består av ca.200 tannleger fra hele distriktet, både i den offentlige tannhelsetjenesten og private. Tannlegene er også medlem i Den norske tannlegeforening. Lokalforeningen arrangerer kurs og møter for å stimulere faglig og danne et sosialt nettverk for de som er interessert.


Generalforsamling 2019

Det innkalles til generalforsamling i Romerike tannlegeforening på Olavsgaard hotell onsdag 23. oktober 2019 kl. 1800 – 2100. Enkel bevertning. Den første timen avholdes et kurs om «hva gjør man når pasienten klager?» ved en jurist fra NTF. Kurset er kostnadsfritt og det er bare å møte opp, altså ingen påmelding og én godkjent etterutdanningstime.

Sakspapirer vil bli lagt ut minimum to uker før, her på RTFs hjemmesider.

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til møtet for en generell orientering om styrets arbeid og foreningens drift. I tillegg er dette en god anledning til å slå av en prat med gode kollegaer!

VELKOMMEN!