Søk

Verdens tobakksfrie dag 2018

31. mai markeres Verdens tobakkfrie dag. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står bak markeringen og i år er temaet sammenhengen mellom tobakksbruk og hjerte-karsykdommer.

verdens-tobakksfrie-dag-logKardiovaskulære sykdommer, inkludert slag, er de sykdommene som dreper flest på verdensbasis, og tobakksbruk er en av de viktigste årsakene til hjerte- og karlidelser.

Les mer om årets markering på www.who.int


Tannhelsetjenesten spiller en viktig rolle i anti-tobakksarbeidet

Tobakk dreper nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis, og er er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Tobakksbruk har også en rekke negative effekter på munnhelsen. Det er derfor naturlig at tannhelsetjenesten tar en aktiv rolle i folkeopplysningsarbeidet for å hjelpe pasienter til røykeslutt og forhindre at unge begynner å røyke og snuse. NTF har et tydelig standpunkt om å være en sentral aktør i antitobakksarbeidet, og oppfordrer alle medlemmer om å støtte dette arbeidet. Les mer om NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk.

world-no-tobacco-day


Hjelp til å stumpe røyken?


Publisert: 31.05.2018