Søk

Viktig informasjon om innsending til Helfo (Opus)

NTF har blitt kontaktet av flere medlemmer med spørsmål om informasjon sendt ut fra Opus om at merknadsfeltene ved innsending av behandlingskrav til Helfo er aktivert. Vi ber medlemmer se bort i fra dette på nåværende tidspunkt og avvente informasjon fra NTF og Helsedirektoratet.

Flere av våre medlemmer har mottatt meldinger fra Opus angående obligatorisk utfylling av merknadsfelt under T-knappen, med beskjed om at behandlerkrav til Helfo uten merknader vil bli avvist. 
 
NTF har vært i kontakt med Helsdirektoratet og fått beskjed om at ordningen enda ikke aktivert. Mer informasjon om dato for aktivering, samt hvilke takster det vil gjelde for vil bli sendt ut fra NTF/Helsedirektoratet så snart det er klart. Vi ber derfor medlemmene se bort i fra meldingene fra Opus inntil videre og avvente med informasjon fra NTF/Helsedirektoratet. 

Publisert: 26.04.2017