Søk

Ny ordning for dekning av pasientreiser

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett, via helseportalen helsenorge.no.

- Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Hva er nytt?

Pasienten trenger ikke lenger legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre. Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, for reiser som er lenger enn ti kilometer én vei.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende, innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.

Etter 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet.

I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.

Når skal pasienten bruke ny løsning?

Pasientreiser som foretas 1. oktober eller senere skal benytte nytt papirskjema, og fra den dagen kan reisene legges inn på helsenorge.no. Reiser som gjennomføres til og med 30. september, sendes inn på eksisterende papirskjema og dette må sendes per post, som før.

Nye nettsider

Fra 1. oktober vil informasjonen deles på to ulike nettsider. www.pasientreiser.no skal være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner, mens all pasientrettet informasjon vil ligge tilgjengelig på www.helsenorge.no. Ved å logge deg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan du bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon eller les mer om den nye ordningen på Pasientreisers nettsider

 

Publisert: 08.09.2016