Søk

Egenandelstak 2

Egenandelstak 2 ble innført i 2003 for at pasienter med stort behandlingsbehov skulle skjermes for høye egenandeler.

Les om ordningen på HELFOs nettsider.

Det er bare egenandeler som betales i forbindelse med undersøkelse og behandling av sykdommer og anomalier i munn og kjeve (punkt 5), periodontitt (punkt 6) og ved forundersøkelse i forbindelse med bittanomalier (punkt 8) som inngår i Tak 2-ordningen.

Klikk her for mer informasjon om:

I tillegg til tannbehandling inngår egenandeler betalt ved fysioterapibehandling, klimareiser til utlandet og opphold i rehabiliteringsinstitusjoner med driftsavtale.

Pasientene må selv ta vare på kvitteringene for betalte egenandeler og fremsette krav om frikort når de når egenandelstaket. Innvilgelse av frikort gjelder for ett kalenderår og vil kunne øke stønaden fra NAV ved fremtidige behandlinger. Krav om frikort fremsettes overfor NAV lokalt der pasienten bor. Det er ikke nødvendig med personlig oppmøte, og frikortet vil bli sendt i posten når saken er ferdigbehandlet.