Søk

Oversikt over diagnoser ICD-10 og ICPC-2

Oversikt over «tann- og munndiagnoser» i tannlegers arbeidsområde
ICPC-2 Diagnosegruppe ICD-10 Under-
diagnoser
D82 Forstyrrelser i tannutvikling og frembrudd K00 10
D82 Retinerte tenner K01 2
D82 Tannkaries K02 7
D82 Andre sykdommer i tennenes hardvev K03 10
(abrasjon, erosjon, ankylose, resorpsjon mm)
D82 Sykdommer i pulpa og periradikulære vev K04 10
(Pulpitt, nekrose, apikal periodontitt, abscess, cyste)
D82 Sykdommer i periodontalt vev K05 7
D82 Andre tilstander i tannkjøtt og alveolarkam K06 5
(hyperplasi,retraksjon, traumeskader)
D19 Misdannelser i tenner og kjever, malokklusjon K07 11
(Makro/mikrognati, kjeveleddsproblematikk, malokklusjoner)
D82 Andre tilstander i munnhulen K08 6
(Tanntap pga systemisk sykdom, ulykke, perio, 
Atrofi av kjevekam, retinert tannrot)
D82 Cyster i munn- og kjeveregion K09 5
(odontogene, generelle)
D82 Andre sykdommer i kjevene K10 6
(Dry socket, osteomyelitt, kjempecellegranulom)
D83 Sykdommer i spyttkjertlene K11 10
D83 Stomatitter og beslektede tilstander K12 8
(After, protesestomatitt, ulerøs og vesikuløs stomatitt, sopp)
D83 Andre sydommer i leppe og munnslimhinne K13 33
(Angulær cheilitt, leukoplaki, keratose, granulomer,
Fibrose, makula, burning mouth)
D83 Sykdommer i tungen K14 9
(glossitt, geografisk tunge, papilleendringer)
For andre medisinske diagnoser i ICD-10, klikk her.
For andre medisinske diagnoser i ICPC, klikk her.