Søk

Tannlegen kommer best ut i landsdekkende studie av pasientenes tilfredshet

​I en landsdekkende studie av nordmenns tilfredshet med helsetjenestene i Norge kommer tannlegen best ut.

Studien er utført av EPSI Rating og baserer seg på 800 intervjuer med personer som har benyttet seg av tannlege, optiker, fastlege, kiropraktor og fysioterapeut i løpet av det siste året.

Det er ikke første gang at tannlegene får gode tilbakemeldinger fra sine pasienter.

- Tidligere studier EPSI Norge har gjennomført har også avdekket høy tilfredshet med tannlegene, og dette viser at de over tid har vært gode på å møte pasientenes forventninger og behov, sier Øystein Kvamme i EPSI Norge.

Tannleger skiller seg ut med særlig høy skår på kvaliteten i og rundt selve undersøkelsen og behandlingen pasienten opplever hos helsetjenestene.

NTF-president Camilla Hansen Steinum er veldig glad for tallene og for at tannlegen opprettholder folks tillit

- Dette er veldig gledelig og et kompliment til det gode arbeidet som gjøres hver dag av norske tannleger. Vi jobber nært pasienten og er avhengig av god kommunikasjon. Jeg håper norske tannleger tar dette til seg, og benytter det som motivasjon til å opprettholde og styrke tilliten i befolkningen, avslutter Steinum.

Se pressemeldingen fra EPSI Rating

pasienttilfredshet

Publisert: 02.11.2018