Søk

​Ti dagers gyldighet på antibiotikaresepter

Helsedirektoratet informerer: Fra 1.1.2018 bør resepter på antibiotika kun ha ti dagers gyldighet. Derfor må alle papirresepter påføres utløpsdato. Husk å gi informasjon til pasienten om at resepten er gyldig i ti dager.

Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. På verdensbasis er dette en av de største helseutfordringene vi står ovenfor.

Målet med ti dagers gyldighet på resepter er å redusere unødig bruk av antibiotika. Med kortere gyldighet kan det bli færre tilfeller der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov. Når det gjelder e-resept, jobbes det nå med en løsning der gyldigheten settes automatisk.

Hva kan du som tannlege gjøre?
- Husk å påføre ti dagers gyldighet på papirresepter.
- Gi god informasjon til pasienter om bruk av antibiotika og reseptens gyldighet.

Helsepersonell i Norge er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresistens. Husk å påføre ti dagers gyldighet, og fortsett det gode arbeidet med fornuftig bruk av antibiotika.

Tekst: Helsedirektoratet / Statens legemiddelverk

Mer informasjon finnes på www.legemiddelverket.no og www.helsedirektoratet.no

legemiddelverket

helsedirektoratet

Publisert: 04.06.2018