Søk

Stort engasjement rundt flytting av DOT

Det har vært stort engasjement og mange medieoppslag etter at regjeringen la fram forslag om flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene.

Regjeringen ved helse- og omsorgsminister Bent Høie la 31. mars fram Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) til Stortinget. Les nettsaken "Regjeringen vil fortsatt flytte tannhelsetjenesten"
 
Forslaget har møtt massiv motstand både i fagmiljøene og blant landets fylker og kommuner, og NTF har levert sine innspill til helse- og omsorgskomiteen hvor vi ber Stortinget si nei til flyttingen (klikk her for å lese mer)
 
Også NTFs spesialist- og lokalforeninger har kastet seg inn i debatten, og en rekke leserinnlegg og kronikker har stått på trykk i lokalaviser rundt omkring i landet den siste tiden. 
 
Klikk på linkene for å gå til de ulike nettartiklene:

(Listen oppdateres etter hvert som flere leserinnlegg publiseres. Vet du om en innlegg som ikke er med på lista? Tips oss på nettredaksjonen@tannlegeforeningen.no)

Det er gledelig å se engasjementet og en samlet tannlegestand, og vi vil fortsette å videreformidle viktig informasjon i saksutvklingen. Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er satt til 8. juni 2017. Følg saksgangen på www.stortinget.no

Følg oss også på www.facebook.com/dennorsketannlegeforening for jevnlig oppdatering av nyheter og medieoppslag

Publisert: 23.05.2017