Søk

​Pasienter med psykiske lidelser mister retten til stønad til tannbehandling

Mot rådene fra et samlet fagmiljø vedtok Stortinget i går å begrense reglene for innslagspunkt 14 i folketrygdens stønadsordning for tannbehandling. Kuttet på 30 millioner begrunnes med overforbruk. NTF kommer til å arbeide for at vedtaket reverseres.

Hva begrensningen innebærer er fortsatt ikke helt klart. Men de signaler NTF har mottatt, peker mot at pasienter med psykiske lidelser ikke lenger skal kunne søke refusjon for tannbehandling hos HELFO ved sterkt nedsatt evne til egenomsorg (punkt 14). Kuttet på 30 millioner begrunnes med overforbruk.

NB: Regelverket er nå offentliggjort og slik NTF tolker det vil det være ytterst få pasienter som nå vil ha rettigheter etter innslagspunkt 14.

Camilla 2 crop- Vedtaket legger til rette for et usosialt, lite treffsikkert kutt som kan føre til at de problemene pasienter med psykiske lidelser allerede har forsterkes. Terskelen for å få tannbehandling heves når pasienten må stå for hele regningen. At flertallet argumenterer med overforbruk, altså at ordningen er mye brukt, er ikke et argument for å kutte i ordningen, men tvert imot for å styrke den, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.

Helt siden kuttforslaget ble lansert av regjeringen i statsbudsjettet 12. oktober har NTF vært engasjert i denne saken. Både i budsjetthøringen 26. oktober, og ved kontinuerlig dialog med Helse- og omsorgskomiteen har NTF og fagmiljøene advart mot endringen.

- Vi har jobbet hardt med å snu Stortinget i denne saken, og har fått støtte både hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Flertallet landet likevel på å støtte regjeringens kuttforslag. Det er særlig skuffende at en regjering som peker på psykisk helse som et av sine satsingsområder, fronter dette kuttet, påpeker Steinum.

Regjeringen ved statsråd Bent Høie begrunner begrensningene med at ordningen er misbrukt. Dette gjentok i Høie i tirsdagens Dagsnytt 18. Høie sa der at «tannlegene har brukt ordningen langt over intensjonen».

- Høie stempler her en hel profesjon som uærlige, uten at han fremlegger noe som helst dokumentasjon. Det kan ikke stå uimotsagt fordi det rett og slett ikke er riktig. Vi kommer til å ta kontakt med statsråden og be om et møte for å rydde opp i dette. Her tar statsråden rett og slett feil, fastslår presidenten.

I samme budsjett vedtok Stortinget å øke støtten til TOO-behandling med 20 millioner kroner.

- Stortinget skal ha ros for å styrke dette tilbudet. Men om man tror at disse pengene treffer de samme pasientene som benytter innslagspunkt 14, så er det en veldig uheldig misforståelse som vi har arbeidet hardt med å oppklare, sier Steinum
Til tross for gårsdagens stortingsvedtak vil NTF fortsette arbeidet med å overbevise Stortinget om at kuttet i innslagspunkt 14 og begrensningen i regelverket må omgjøres.

- NTF kommer til å arbeide for reversere dette kuttet. Første anledning for å gjøre det er i revidert statsbudsjett i mai og statsbudsjettet for 2019 som legges frem i oktober. Vi bretter opp ermene og vil kjempe for denne pasientgruppen, konkluderer Camilla Hansen Steinum.

Publisert: 20.12.2017