Søk

Høringen om overføring av tannhelsetjenesten er sendt ut

6. juni ble høringsnotatet om overføringen av tannhelsetjenesten til kommunalt forvaltningsnivå lagt fram av Helse- og omsorgsdepartementet.

Overføringen av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene er en del av oppfølgingen av forslagene i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.

Høringsnotatet er på over 300 sider, hvorav hele kapittel 5 (sidene 87 – 239) dreier seg om overføring av tannhelsetjenesten. I tillegg nevnes tannhelsetjenesten en rekke andre steder i notatet.

Last ned pdf av høringsnotatet her.

Saken kan også følges på www.regjeringen.no.

Nå begynner jobben med å gjennomgå notatet grundig og utforme foreningens synspunkter og kommentarer. Både lokalforeninger og spesialistforeninger er informert og vil bli involvert i arbeidet med høringen. Vi oppfordrer i tillegg både tillitsvalgte og medlemmer til å komme med innspill. Disse kan sendes til info(at)tannlegeforeningen.no.

Høringsfristen er satt til 1. oktober, og mer informasjon om prosessen vil komme i alle NTFs kommunikasjonskanaler i tiden fremover.

Publisert: 07.06.2016