Søk

Nytt uttalelsesskjema for helsepersonell fra NPE

NPE er avhengig av at behandlingssteder gir gode uttalelser i klagesaker. Derfor har de nå forbedret uttalelsesskjemaet slik at det er tydeligere hvilken informasjon NPE trenger.

NPE opplever at flere tror at behandlingsstedets uttalelse skal være en objektiv gjennomgang av hendelsesforløpet. Dette stemmer ikke. Uttalelsesskjemaet skal inneholde behandlingsstedets mening om hva som har skjedd.

Vi ber alle om å oppdaterer det gamle skjemaet med det nye hvis dere lagrer uttalelsesskjemaet lokalt i egne systemer.

Klikk her for å gå til det nye skjemaet

Publisert: 21.04.2016