Søk

NTF på høring om statsbusjettet

Torsdag 20. oktober var president Camilla Hansen Steinum og generalsekretær Morten Rolstad på høring med Stortingets Helse- og omsorgskomite om forslaget til statsbudsjett 2017.

NTFs synspunkt på statsbudsjettet er tidligere publisert her på nettsiden i artikkelen "Tannhelse nedprioritert i statsbudsjettet"

Som presidenten påpekte går over 90 % av den voksne befolkningen jevnlig til tannlegen, og betaler til og med mesteparten av regningen selv. Men en del trenger støtte for å kunne få dekket den behandlingen de trenger. Og selv om både de politiske partiene, regjeringene og Stortinget vært enige om å prioritere offentlig støtte til tannbehandling til utsatte pasientgrupper, har Stortinget de siste tre årene i realiteten gjort betydelige kutt i denne støtten. Dette er NTF meget kritiske til.

Kuttene har dels skjedd ved at folketrygdens stønadstakster ikke er prisjustert, dels ved konkrete nedjusteringer av enkelttakster og begrensning av innslagspunkter i trygdeordningen og dels ved flytting av penger til andre formål på tannhelsefeltet som muligens ses på som mer prestisjefylte.

Totalt har regjeringen spart inn ca. 200 millioner kroner ved ikke å prisjustere trygdetakstene de siste tre årene. Legges de andre endringene til, nærmer det seg 300 millioner i kutt i trygdestønader til pasientene siden 2014. Samtidig har det årlige tilskuddet til de regionale odontologiske kompetansesentrene økt med flere titalls millioner de siste årene, og ligger nå på rundt 90 millioner. Dette stiller NTF seg undrende til - spesielt når dette tilsynelatende kun kommer offentlig tannhelsetjeneste til gode.

Presidenten påpekte også viktigheten av at fagmiljøene blir lyttet til i budsjettendringer, slik som forenklingen og reduksjonen i enkelte takster for kjeveortopedisk behandling.

Klikk her for å se hele høringen fra Stortingets videoarkiv (innlegget begynner ca 24 min inn i sendingen)

Publisert: 20.10.2016